اطلاعیه پرداخت هزینه خوابگاه


به اطلاع تمامی دانشجویان محترم می رساند جهت پرداخت هزینه خوابگاه و تسویه نهایی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با شماره شبا و شناسه ی ذکر شده در پایان همین اطلاعیه اقدام نمایید. قابل ذکر است که جهت اسکان خوابگاه در نیمسال دوم تسویه حساب نیمسال اول الزامی می باشد.

شماره شبا : 110100004001115303020785

شناسه واریز : 331115365140168001400318375906

سامانه جامع اتوماسيون خوابگاه

اطلاعیه ها

ردیف
تاریخ درج اطلاعیه