بسمه تعالی

 : به اطلاع تمامی دانشجویان گرامی می رساند

توجه به ضرورت  تکمیل فرم های سلامت جسم و روان توسط تمامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید و دوره های گذشته وبا    

ثبت اطلاعات در سامانه وزارت عطف     

     .لازم است در اسرع وقت با مراجعه به سامانه سجاد نسبت به تکمیل فرم ها ی مذکور اقدام فرمائید، بدیهی است مسئولیت عدم تکمیل این فرم ها متوجه خود دانشجو می باشد

https://portal.saorg.ir/mentalhealth لینک ورود به سامانه

 

مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه

بازگشت